Blogg

HemBlogg → Halmstads kommun

Stor kompetenssatsning på såväl medarbetare och medborgare i Halmstad

I slutet av mars blev Halmstads kommun först i landet med att börja erbjuda sina invånare att utbilda sig till eMedborgare. Nu har man även kommit igång med eMedarbetaren, en IT-kompetenssäkring för samtliga 7800 medarbetare i kommunen. Därmed blir de även första kommun att satsa på kombinationen eMedarbetaren och eMedborgaren.

Anledningen till att Halmstads kommun valt att satsa brett på IT-kompetens är att en allt större del av interaktionen mellan kommunen och medborgarna idag sker via nätet, en utveckling som väntas fortsätta. Satsningen är en del i ett stort e-förvaltningsprojekt som sträcker sig över fyra år.

Halmstads kommuns satsning på e-förvaltning baseras till stor del på SKL:s (Sveriges Kommuner och Landstings) Strategi för e-samhället, där tre övergripande mål med kommunernas e-förvaltning pekas ut:

  1. Enklare vardag för privatpersoner och företag
  2. Smartare och öppnare förvaltning som stödjer innovation och delaktighet
  3. Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten

För att leva upp till dessa mål krävs ett antal åtgärder tillsammans med hårt och målmedvetet arbete, men man får inte glömma bort att grunden till att det ska fungera är att såväl medarbetare som invånare har tillräcklig IT-kompetens menar Carl Westman, Utvecklingsstrateg inom IT i Halmstads kommun.

En av de största utmaningarna för att Halmstads kommun ska lyckas i sin satsning på e-förvaltning de kommande fyra åren är att såväl medarbetare som invånare har rätt kompetens för att möta det alltmer IT-intensiva samhälle vi alla är på väg in i. För att hantera denna utmaning har vi bl.a. valt att satsa på DF Certifierings IT-kompetensstandards eMedarbetaren och eMedborgaren Carl Westman

Svante Lundqvist VD på DF Certifiering, ser en växande trend;

E-förvaltning och e-tjänster är en angelägen fråga i landets kommuner just nu, det märks t.ex. på temat för Kommun-IT-konferensen som anordnas av KommITS i Örebro 23-25 april – Framtidens eMedborgare. Då känns det extra inspirerande att vara med och hjälpa till med en av de viktigaste grundförutsättningarna för att kommunerna ska lyckas Svante Lundqvist

eMedarbetaren ger en kompetenssäkring av baskunskaper inom IT med fokus på produktivitet, kommunikation och samarbete på arbetsplatsen.

eMedborgaren är en eUtbildning med syfte att avskaffa den digitala klyftan i Sverige, där fokus ligger på viktiga e-tjänster i samhället.

För mer information (DF Certifiering) kontakta:
Svante Lundqvist, tel. 070-568 89 30, svante.lundqvist@dfs.se, www.emedarbetaren.se, www.emedborgaren.se
DF Certifiering är ett av tre dotterbolag till Dataföreningen (DF Certifiering, DF Kompetens samt Dataföreningen i Sverige Service AB.)
Dataföreningen är en oberoende intresseorganisation för yrkesverksamma inom IT-området och IT-relaterade områden. Antalet medlemmar är cirka 15 000. Föreningen bedriver sin verksamhet i kretsar och nätverk i hela landet.

För mer information (Halmstads kommun) kontakta:
Carl Westman, tel. 035-13 79 51 eller 076-145 06 72, carl.westman@halmstad.se, www.halmstad.se
Halmstad är en populär turistort såväl som hemstad. Här bor 93 000 invånare som ständigt blir fler i en av landets mest expansiva regioner. Tillsammans med kommunens cirka 7800 medarbetare utvecklar vi Halmstad som hemstad, kunskapsstad och upplevelsestad. Vi hjälper helt enkelt till att göra Halmstad ännu trevligare att bo, utvecklas och vistas i.