Våra produkter

Hem → Våra produkter

Välj mellan nationella standards och skräddarsydda lösningar

eMedarbetaren

eMedarbetaren är ett initiativ taget av Dataföreningen med målsättningen att säkerställa IT-kompetensen, höja nyttjandegraden och öka effektiviteten av IT inom svenska organisationer och företag. eMedarbetarekonceptet gör det möjligt att utifrån en stor bas av färdiga kunskapsmoduler plocka ihop och skräddarsy sin egen kompetenssäkring, baserat på organisationens krav och behov.

Läs mer

eMedborgaren

eMedborgaren är ett samhällsprojekt som Dataföreningen initierat för att höja utbildningsnivån när det gäller att använda elektroniska kanaler för olika tjänster i samhället. Med eMedborgaren vill Dataföreningen skapa en ny standard för vad alla i Sverige ska kunna när det gäller att söka information, skicka epost, uträtta bankärenden, kontakta olika myndigheter, skaffa elegitimation mm.

Läs mer

eMedborgaren Start

Introduktion till det svenska e-samhället. Går igenom grundläggande IT samt momenten; Sök på Internet och ta del av nyheter, Läs och skicka e-post, Skaffa och använda e-legitimation, Betala räkningar via Internetbank. Finns idag tillgänglig på 6 stycken språk; svenska, engelska, arabiska, somaliska, tigrinja och persiska. Utbildningen används i flera olika projekt, där i bland eMedborgardatorn.

Läs mer

eWiz

eWiz är en utbildning/handledning i form av guider/wizards som hjälper användare att utföra vanliga tjänster på anslutna Internetsajter. eWiz 1.0 levereras som en webbläsarplugin. Installerad plugin lägger på ett informationslager i form av inforutor som med text och tal vägleder användarna hur anslutna tjänster ska utföras på användarens valda språk. Vann "Årets innovation" på Swedish Learning Awards 2012!

eLearn

Effektivt användarstöd som ger snabb hjälp när problem eller frågeställning uppstår. Handleder användaren via steg för steg-instruktioner, visuella presentationer och praktiska övningar och test.