Konceptöversikt

Hem →Konceptöversikt

Identifiera kompetensluckorna

Våra kompetenssäkringar börjar med en kunskapsvalidering där användaren utför praktiska uppgifter i en simulerad miljö. Testet är adaptivt vilket betyder att det anpassar sig baserat på hur användaren utför uppgifterna. Tack vare strategiskt utvalda uppgifter blir det möjligt att på ett väldigt snabbt och effektivt sätt identifiera eventuella kompetensluckor.

Höj kompetensen

En individanpassad utbildning attraherar och stimulerar till studier. Samtidigt blir den både tids- och kostandseffektiv. Våra utbildningar stöder visuellt-, auditivt- och taktilt- lärande. Användaren kan välja att inhämta kunskapen via "Steg-för-steg"-instruktioner, där text och illustration presenterar momenten. Via "Presentation" där användaren via filmklipp med text och tal handleds. För den praktiskt lagda finns möjlighet att lära sig via "Övning". Här utförs uppgiften i en simulerad miljö och återkoppling ges successivt. Den inhämtade kompetensen påvisas alltid praktiskt, via en simulerad uppgift, "Test".

Bli effektivare!

Säkerställd och dokumenterad IT-kunskap möjligör framtida IT-investeringar och skapar tryggare medarbetare med bättre självkänsla.